Pozytywne rekomendacje firm, z którymi współpracujemy, dają nam niezbite potwierdzenie, i motywację do dalszej pracy i doskonalenia. Z zaangażowaniem realizujemy zadania, bo wiemy, że nic nie mobilizuje tak bardzo jak sukces i zadowolenie Klientów.

Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i zobowiązań jaki i odpowiedzialności wobec Klientów i środowiska naturalnego są uzyskane certyfikaty:

  • ISO 90001:2015
  • ISO 14001:2015
  • GMP+ B4
  • Bezpieczna Flota

System zarządzania firmy TRON Group został podczas kolejnego audytu recertyfikacyjnego w 2017 i w 2018 roku oceniony i uznany przez akredytowaną jednostkę DEKRA Certification GmbH Stuttgart jako zgodny z wymogami norm zarządzania.